p28 copy

البته نکته حائز اهمیت این است که تسهیلات اعطایی در قالب کارت‌‌‌های اعتباری که معمولا تسهیلات خرد کمتر از 300میلیون تومان را تشکیل می‌‌‌دهد بیشتر به خانوارها اختصاص دارد و با احتساب مبالغ مربوط به این بخش در قالب تسهیلات اعطایی به خانوار، سهم مصرف‌کننده نهایی از تسهیلات بانکی به 20.5‌درصد می‌‌‌رسد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌‌‌های اقتصادی طی 11 ماهه سال 1402 مبلغ 2‌هزار و 930‌هزار میلیارد تومان بوده که معادل 75.4‌درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار را به خود اختصاص داده است. همچنین این بخش 61‌درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌‌‌ها را هم شامل می‌شود.

در بخش صنعت، پس از تسهیلات مروبوط به سرمایه در گردش، بیشترین تسهیلات پرداختی مربوط به تسهیلات بخش ایجاد و تاسیس صنایع بوده است. میزان مبلغ تسهیلات پرداختی در این بخش مبلغی حدودا 684‌هزار میلیارد تومانی بوده که سهمی 17.6 درصدی از تسهیلات بخش صنعت و 14.3 درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.  در بحث توسعه کسب و کارها هم حدود 202‌هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که 5.2 ‌‌‌درصد از سهم تسهیلات به کسب و کارها را به خود اختصاص داده و 4.2 ‌‌‌درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص می‌‌‌دهد. در بحث کسب و کارها، بیشترین میزان تسهیلات را با مبلغ یک‌‌‌هزار و 576 میلیارد تومان یا به عبارتی 41‌‌‌درصد از کل تسهیلات را بخش خدمات به خود اختصاص داده است. پس از بخش خدمات، بخش صنعت و معدن با 36.6‌درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. این بخش حدود یک‌‌‌هزار و 421 میلیارد تومان از تسهیلات را دریافت کرده است.

پس از بخش صنعت و معدن، بخش بازرگانی با اختصاص 10.1‌درصد از تسهیلات قرار دارد. در بخش خانوار، سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 386‌هزار میلیارد تومان معادل 41.1 ‌‌‌درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی است. پس از این هدف، اعطای تسهیلات با هدف قرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌الحسنه ضروری 22.4 ‌‌‌درصد از تسهیلات بخش خانوار را به خود اختصاص داده است. این سهم معادل 203‌هزار میلیارد تومان است. اعطای تسهیلات به هدف وام ازدواج هم حدود 14.5‌‌‌درصد از تسهیلات یا 131 ‌‌‌هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه سوم بیشترین تسهیلات دریافتی بخش خانوار را به خود اختصاص داده است. از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ یک‌‌‌هزار و 157‌هزار میلیاردتومان معادل 24.1 ‌‌‌درصد از کل تسهیلات به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.

همچنین مبلغ 93.6 ‌‌‌هزار میلیارد تومان هم در قالب کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از 300 میلیون تومان) به مبلغ یک‌‌‌هزار و 250 ‌‌‌هزار میلیارد تومان معادل 25.6‌درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، سهم بخش خانوار به این ترتیب افزایش 1.5درصدی خواهد داشت و به 20.5‌درصد می‌‌‌رسد. هدف از ارائه وام در قالب کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اعتباری خرید کالا و نه به صورت نقد، کنترل جریان نقدینگی از خانوار به بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که می‌تواند از انجام عملیات سوداگرانه در بازارهایی همچون طلا و ارز پیشگیری کند.