کاغذ ایران‌چک یک میلیون ریالی نور ماوراء بنفش را منعکس نمی‌کند و در سطح کاغذ از الیاف فلورسنت نامرئی استفاده شده که زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ قابل مشاهده است. بخش‌هایی از طرح و شماره سریال‌ها نیز با استفاده از مرکب فلورسنت چاپ شده که زیر نور ماوراء بنفش به رنگ‌های سبز و طلایی مایل به زرد قابل مشاهده است. با استفاده از طراحی خطی سه بعدی (متالین)، نقشه‌ها به صورت برجسته به نظر می‌آیند. طرح مکمل در بعضی از ایران چک‌ها به صورت تصویری با عدد ارزشی ایران‌چک به صورت ناقص در دو روی ایران‌چک چاپ می‌شود که در مقابل نور همدیگر را تکمیل می‌کنند و طرح واحدی را تشکیل می‌دهند. چاپ برجسته در اسکناس و ایران چک جدید به آسانی با انگشتان دست، قابل لمس و شناسایی است.

در پشت ایران چک عدد ١٠٠ با استفاده از مرکب پیشرفته‌ای که قابلیت تغییر رنگ دارد چاپ شده است و در صورت حرکت و تغییر زاویه ایران چک، تغییر رنگ عدد ١٠٠ از طلایی به سبز به راحتی قابل مشاهده است. همچنین نوشته‌های بسیار ریز ایران چک که با ابزار بزرگ‌نمایی قابل مشاهده است، تنها به وسیله دستگاه‌های چاپ امنیتی چاپ می‌شوند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند