واکنش پزشکیان به سوال مجری از جلیلی/ماجرای پیشنهاد کارشناس مسکن چه بود؟

مجری به جلیلی: منتقدان می گویند اگر شما رئیس جمهور شوید بورس می ریزد.

پزشکیان گفت: شک نکنید!

جلیلی بیان کرد: این هم تهمت است.
 
ادامه سوال مجری این بود که ریزش چند روز اخیر بورس را هم به حضور شما آقای جلیلی در انتخابات مرتبط می کنند. وضعیت بورس در دولت شما چطور خواهد بود؟

جلیلی اظهار داشت: میلیون ها نفر از مردم با بورس درگیرند. در بسیاری از اجتماعات مردمی که متاسفانه ضربه های جدی خوردند در این قضیه به خاطر سوءمدیریت، اعتراض داشتنند. خرده سرمایه دارها متاسفانه بیشترین ضرر را در بورس کردند.

وی گفت: همان سال ۹۹ به آقای روحانی نامه نوشتیم و ۲۲ نکته را به ایشان گفتیم. همین آقای عبده آن زمان چه پیشنهادی دادند؟ اگر طرحی داشتند چرا آن موقع دنبال نکردند و به چنان فلاکتی کشیده شد. اگر طرحی داشتند چرا آن موقع ندادند.

جلیلی ادامه داد: مردم عزیز! بورس یکی از بهترین ابزارها برای اقتصاد و تولید و ارتقا و جهش کشور است. بازار اولیه بورس بستر تولید است و بازار ثانویه هم نقش موثری دارد در تضمین فعالیت بازار اولیه.

وی گفت: بورس مدیریت می خواهد؛ یعنی اینکه شما باید شورای ثبات داشته باشید. نمیتواند بانک مرکزی شما تصمیمی بگیرد که به بورس لطمه بزند. نمی تواند بیمه شما به بورس بی تفاوت باشد. 

جلیلی افزود: برای تصادف رانندگی بیمه داریم برای بورس بیمه نباید داشته باشیم؟ باید سهام بیمه شوند تا مردم اینگونه بعضی اوقات متضرر نشوند.

جلیلی بیان کرد: نامه نوشتیم به روحانی که این کارها غلط است و به بورس لطمه می زند جلوگیری کنید؛ ولی این آقای عبده که آقای پزشکیان می گوید آن موقع  چه کار می کرد؟ بورس یک فرصت است اتفاقاً؛ یکی از بسترهای هر ایرانی یک نقش پرشکوه همین بورس است.

وی ادامه داد: یک عده از کسانی که دنبال رانت هستند و برخی مباحث مثل پول های باد آورده هستند دوست دارد تلاطم در بورس باشد تا پول باداورده کسب کند. یکی از راه های ما برای بورس شفافیت است تا از این چیزها جلوگیری شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.