سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاعیه انتخاباتی صادر کرد

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ماده ۶۸، فعالیت کارمندان در ساعات اداری و در حوزه تبلیغات انتخاباتی را ممنوع و این اقدام را قابل پیگرد می‌داند. ماده ۸۸ قانون مزبور برای مرتکبین این رفتار مجازات نیز تعیین کرده است. همچنین، ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز حکمی مشابه این دارد.

وفق ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، تبلیغات از محل مبادی رسمی و دولتی ممنوع بوده لذا بدیهی است مقامات دولتی اجازه نوشتن مقاله یا هر فعالیت تبلیغی دیگری «مستند به شغل و سمت تحت تصدی خود» را ندارند.

با توجه به مقررات مربوطه، در غیر ساعت اداری و در ساعت مرخصی، کارمندان ممنوعیتی در این باب ندارند. لیکن باید توجه داشت این فعالیت به هیچ وجه مستند به سمت تحت تصدی ایشان، مجاز نیست و مستوجب کیفر خواهد بود.

همچنین با عنایت به ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و با توجه به بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدود کردن کارمندان دولت به صورت مطلق، خلاف حقوق شهروندی ایشان است و از آنجا که سمت در ستاد تبلیغاتی، شغل محسوب نمی‌شود، پذیرش سمت و فعالیت در غیر ساعت اداری، بلااشکال است. لازم به ذکر است، چنین امری باید بدون هرگونه بهره‌برداری یا اشاره به جایگاه و سمت تحت تصدی فرد انجام شود؛ لذا بر اساس قوانین و دستورات، این سازمان هیچ‌گونه موضع گیری له یا علیه هیچکدام از نامزد‌های محترم ریاست جمهوری ندارد و ضمن درخواست از مردم شریف و عزیز ایران اسلامی در راستای مشارکت افتخار آفرین، سازمان اعلام می‌دارد چنانچه هر فردی از مسئولین این سازمان از جایگاه ستاد و استان موضعگیری نسبت به نامزدی محترم دارد حتماً وفق قوانین از مرخصی استفاده کرده و در غیر این صورت این سازمان تخلف‌های احتمالی را از مبادی ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.