یک فدراسیون ورزشی منحل شد/ماجرا چیست؟

محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان طی نامه‌ای به نصرالله پریچهره، سرپرست فدراسیون انجمن‌های ورزشی انحلال رسمی و پایان فعالیت فدراسیون راگبی را اعلام کرد.

خبر مرتبط
در این ساعات ورزش کنید تا قند خونتان کاهش یابد

یک مطالعه نشان داد که پایان دادن به یک جلسه ورزشی حدود دو ساعت قبل از خواب می‌تواند به طور قابل توجهی خواب را بهبود بخشد.

در این نامه آمده است احتراما به استناد گزارش شماره ۳۲۳۸۳/ ۳/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و ابلاغیه شماره ۱۰۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ مستند به بند ۱۱ بخش الف ماده ۴ قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و براساس مفاد دستورالعمل نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته‌های ورزشی و سبک‌های رزمی مصوب ۱۳۹۹ وزارت ورزش و جوانان موارد ذیل جهت آگاهی و اقدام اعلام می‌گردد:

۱. انحلال رسمی و پایان فعالیت فدراسیون راگبی

۲. انتقال کلیه رشته‌های تحت پوشش فدراسیون راگبی به فدراسیون انجمن‌های ورزشی در قالب ساختاری انجمن راگبی

شایسته است اقدامات مورد نیاز به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت تثبیت و تقویت ساختار و هم‌چنین نظارت، حمایت و پشتیبانی از برنامه‌ها و فعالیت‌ها به منظور توسعه و پیشرفت رشته‌های تحت پوشش را به عمل آورند و در اجرای فرآیند ارزیابی و بر مبنای ماده ۸ دستورالعمل نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته‌های ورزشی، گزارش عملکرد انجمن فوق الذکر مشتمل بر وضعیت و روند شاخص‌های عمومی و اختصاصی را به صورت شش ماه از ابتدای شروع فعالیت در فدراسیون، ارسال کنند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.