تکاپوی تازه ترکیه در منطقه/ عراق چراغ سبز نشان داد

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.