فوبیای بزرگ سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان

سرمایه‌گذار در چنین شرایطی امکان پیش‌بینی و تصمیم‌گیری را ندارد، چرا که هر صبح که بیدار می‌شود، ممکن است با یک سیاست جدید مواجه شود.

محمد علی احمدی، فعال صنعتی در صحبت‌های خود از معضل بی‌ثباتی کشور و نبود عزم جدی در سیستم قضایی کشور برای حمایت از بخش خصوصی صحبت می‌کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.