این گروه مشمول طرح بیمه رایگان هستند+ جزییات

مجتبی احمدلو مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد گفت: بیش از ۵۳ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش کمیته امداد مشمول طرح بیمه رایگان زنان دارای سه فرزند روستایی و عشایر هستند.

خبر مرتبط
جزئیات پوشش بیمه‌ای رایگان برای زنان روستایی و عشایر/ پرداخت حق بیمه از سوی دولت

طبق اعلام کمیته امداد، بیش از ۵۳ هزار مادر روستایی و عشایر تحت پوشش امداد، مشمول طرح بیمه رایگان زنان دارای سه فرزند روستایی و عشایر هستند.

وی با استناد به ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: طبق قانون مذکور دولت مکلف شد در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند.

مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد ادامه داد: بر اساس بند الف قانون، در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری مقرر است ۱۰۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت و مطابق بند ب نیز با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده شود.

وی یادآور شد: تاکنون ۵۳ هزار و ۱۳ نفر از مادران روستایی و عشایر تحت پوشش کمیته امداد مشمول که دارای سه فرزند باشند به صندوق روستاییان معرفی شدند و طبق قانون باید با اولویت در صندوق بیمه شوند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.