نرخ بیکاری شهرها و روستاها در زمستان 1402

ساختار متفاوت بازار کار ، در مناطق شهری و روستایی که در تنوع مشاغل، فصلی بودن یا نبودن، سطح دستمزدها و دیگر مسائل نمود پیدا می‌کند سبب می‌شود که نرخ بیکاری در آن‌ها نیز فرق کند. در چند سال گذشته نرخ بیکاری در مناطق شهری همواره بیش از مناطق روستایی بوده است.

براساس گزارش اکوایران، نرخ بیکاری در شهرها از 12.2 درصد در بهار 1398 به 9 درصد در زمستان 1402 کاهش یافته است. همچنین نرخ بیکاری در روستاها نیز از 7.4 درصد در بهار 1398 به 7.1 درصد در زمستان این سال افت کرده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر نرخ بیکاری زمستان کاهشی شد/ شهرها از روستاها سبقت گرفتند بخوانید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.