درخواست فوری اتحادیه اروپا درباره غزه

اتحادیه اروپا اعلام کرد ما در قبال خسارت مادی و تلفات جانی بی سابقه‌ای که در حق شهروندان غیرنظامی غزه می‌شود و همچنین اوضاع فاجعه بار انسانی در این منطقه احساس بیم می‌کنیم. ما خواستار آتش بس فوری و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه هستیم. خطر وقوع قحطی در غزه در آینده بسیار نزدیک وجود دارد و ورود کمک‌های کامل و فوری به آن منطقه ضروری است. باید تدابیری برای جلوگیری از آوارگی بیشتر ساکنان غزه و تضمین برای حمایت از غیرنظامیان در این باریکه اتخاذ شود. ما بر اهمیت اجرای مصوبه دادگاه کیفری بین المللی از جانب مقامات اسرائیلی تاکید داریم و این مصوبه قانونا الزام آور است. ما همچنین خشونت‌های شدید شهرک نشینان افراطی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار محاکمه و مجازات جنایتکاران هستیم. ما تصمیمات و مصوبات اسرائیل را مبنی بر گسترش شهرک سازی‌ها در کرانه باختری رود اردن به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار منصرف شدن مقامات اسرائیلی از این تصمیمات تحریک آمیز هستیم.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.