تاثیر مثبت رفع تحریم ها بر بازار مسکن+فیلم

بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از پارامترهای بیرونی و درونی بر روند بازار مسکن اثرگذار هستند. در میان عوامل موثر بیرونی، علاوه بر شرایط اقتصادی، وضعیت سیاست خارجی هم بر روند این بخش تاثیرگذار است.

احسان برین - پژوهشگر اقتصادی - چگونگی اثرگذاری این پارامتر بر روند  بازار مسکن  طی ماه‌های آتی را توضیح می‌دهد.

او می‌گوید: در صورتی که نشانه‌های حقیقی از رفع تحریم‌ها هویدا شود، می‌توان امیدوار بود که شرایط برای بازار مسکن همچون سایر بازارها تغییر خواهد کرد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.