مالکیت استقلال به وزارت اقتصاد رسید/ پرسپولیس به وزارت ورزش

روز گذشته محمد پولادگر معاون قهرمانی وزارت ورزش در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: قرار شد با تدابیر، مالکیت دو باشگاه پایتخت به دو وزارتخانه برسد.

طبق آخرین پیگیرها در جلسه روز دوشنبه مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه برای جداسازی مالکیت دو باشگاه ریاست مجمع باشگاه استقلال در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته و ریاست مجمع باشگاه پرسپولیس هم در اختیار وزارت ورزش و جوانان است.  

در واقع روز گذشته که بارگذاری مدارک مالکیت دو باشگاه انجام شده، باشگاه استقلال رئیس مجمع را وزیر اقتصاد معرفی کرده و باشگاه پرسپولیس هم وزیر ورزش را به عنوان رئیس مجمع خود معرفی کرده است.

گفتنی است امروز ۳۰ فروردین آخرین فرصت بارگذاری مدارک مورد نیاز است.


 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.