امام جمعه‌ها حق دارند از دولت حمایت کنند ولی تلاش کنند در نوع سخن گفتن‌ها جائی هم برای تصحیح مواضع خود در صورت لزوم بگذارند.

امام جمعه ساری گفته «تمام دنیای استکبار بسیج شده تا جراحی اقتصادی دولت رئیسی انجام نشود.» ایشان مطمئن باشند اگر جراحان بر کار خود مسلط باشند قدرت‌های تمام دنیا نمی‌توانند مانع موفقیت این جراحی شوند ولی اگر جراحان، ناشی باشند تمام دنیا هم کمک کنند این جراحی ناموفق خواهد بود.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.