در این سفر تنی چند از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی، اسحاق جهانگیری را همراهی می‌کنند.

بر پایه این گزارش، طبق برنامه جهانگیری پس از ورود به فرودگاه لامرد و انجام برنامه رسمی استقبال عازم سایت صنایع انرژی‌بر می‌شود تا از نزدیک در جریان روند فعالیت های این منطقه بخصوص عملیات تکمیل مجتمع آلومینیوم قرار گیرد. وی همچنین ضمن حضور در شهرستان مهر از طرح اتان گیری پارسیان بازدید می‌کند.

عزیمت به جهرم در سفر یکروزه جهانگیری به استان فارس نیز پیش بینی شده است.

 

این مطلب برایم مفید است