دفتر نخست وزیری عراق با انتشار بیانیه ای افزود که عادل عبدالمهدی در دیدار با وزیر بازرگانی و سرمایه گذاری عربستان سعودی گفته است که درصدد سفر به ریاض در آینده نزدیک است.

عبدالمهدی همچنین بر گسترش روابط با عربستان سعودی تاکید کرده و گفته است که امیدوار است مذاکراتش با سعودی ها در سفر آتی اش به ریاض مثمر ثمر باشد.

گسترش روابط و همکاری با کشورهای همسایه با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه از جمله راهبردهای اعلامی دولت و حکومت جدید عراق است که در دولت حیدرالعبادی نخست وزیر عراق نیز دنبال می شد.

نخست وزیر عراق در اول اسفند ماه از پادشاه عربستان سعودی تماس تلفنی دریافت کرد که طی آن ملک سلمان بن عبدالعزیز بر گسترش مناسبات با عراق در بخش های مختلف تاکید کرد.

عربستان سعودی بعد از یک ربع قرن قطع روابط با عراق، از اوائل ۲۰۱۷ با سفر وزیر امور خارجه وقت عربستان سعودی به بغداد مناسبات خود را از سرگرفته و بعد از آن «حیدر العبادی» نخست وزیر وقت عراق به ریاض رفت و کمیته عالی مشترک هماهنگی روابط بین عراق و عربستان سعودی را ایجاد کرد.