کاظمی قمی کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه تیتر امشب با بیان این مطلب گفت: گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور عراق و ایران از دیگر پیامدهای سفر رئیس جمهور به عراق است.

کاظمی قمی افزود: سفر رئیس جمهور به عراق همچنین سرآغازی خواهد بود برای همکاری های منطقه ای دسته جمعی کشورهای منطقه در بخش های امنتی، محیط زیستی و اقتصادی.

این کارشناس سیاسی با بیان این که مردم عراق اشتیاق وافری برای گسترش روابط با ایران دارند گفت: هیچ اراده ای نمی تواند بر روابط خوب و گسترده ایران و عراق تاثیر بگذارد و اقشار مردم و و دولت عراق با استقبالی که از رئیس جمهور ایران کردند نشان دادند با آمریکا در تحریم ایران همراهی نمی کنند.