سقف تولید عربستان سعودی تحت توافق اوپک، ۱۰.۳۱ میلیون بشکه در روز است. طبق نظرسنجی پلاتس، صادرات این کشور در ژانویه ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۷.۲۰ میلیون بشکه در روز رسید.

نظرسنجی پلاتس نشان داد اوپک در ژانویه کمترین میزان تولید را از مارس سال ۲۰۱۵ به این طرف داشته و تولیدش با ۹۷۰ هزار بشکه در روز کاهش نسبت به دسامبر، به ۳۰.۸۶ میلیون بشکه در روز رسید.

این کاهش ماه به ماه تولید، بزرگترین کاهش از دسامبر سال ۲۰۱۶ بوده است و عربستان سعودی و امارات متحده عربی بزرگترین سهم را در این کاهش تولید داشتند در حالی که فعالیت بزرگترین میدان نفتی لیبی نیز به دلیل مخاطرات امنیتی، متوقف مانده است.

یازده عضو اوپک تحت توافقی که اواخر سال گذشته منعقد کردند، ناچار شده‌اند تولیدشان را کاهش دهند و در ژانویه ۷۶ درصد از کاهش توافق شده را عملی کردند و تولیدشان در مقایسه با سطح تولید اکتبر که مبنای توافق کاهش تولید است، ۶۱۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت. البته کویت استثنا بوده و مبنای کاهش تولیدش، ماه نوامبر است.

در آخرین نشست اوپک در وین که دسامبر برگزار شد، اعضای این گروه موافقت کردند تولیدشان را ۸۱۲ هزار بشکه در روز کاهش دهند در حالی که روسیه و سایر کشورهای غیرعضو اوپک با کاهش تولید به میزان ۳۸۳ هزار بشکه در روز در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ موافقت کردند.

ونزوئلا، ایران و لیبی از مشارکت در کاهش تولید معاف شدند و این سه کشور ۲۵ درصد در کاهش تولید اوپک در ژانویه سهم داشتند.

امارات متحده عربی در ژانویه ۳.۰۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۱۸۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با دسامبر کاهش داشت.