آنچه مهدی یراحی در مصاحبه با رادیو تهران و با حضور سید مجتبی حسینی معاون هنری وزارت ارشاد گفته است را می شنوید.