عبدالله دوم، پادشاه اردن در دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در امان بر لزوم از بین بردن رکود در روند حل و فصل مساله فلسطین تاکید کرد.

عبدالله دوم بر مخالفت اردن با اقدامات یکجانبه اسرائیل تاکید کرد.