واکنش هایی که طیفی از مطالب جدی تا طنز را شامل می شود .بخشی از کاربران به خروج میزان قابل توجهی از اموال کشور در زمان فرار شاه از ایران اشاره کردند و خواستار مشخص شدن سرنوشت این اموال از سوی رضا پهلوی قبل از مطالبه اموال جدید ! شده اند .کاربری نوشت : «اردشیر زاهدی اعلام کرده که شاه تنهادر عرض دوماه ۳۱ میلیارد دلار از کشور خارج کرد . روزنامه‌ اتریشی کوریر بعد از مرگ شاه میزان ارث وی برای خانواده اش را  بیش از ۴۴ میلیارد دلار ذکر کرد و فایننشال تایمز هم در سال ۲۰۱۱ فهرستی از اموال و املاک درسراسر دنیا را برمی شمرد که برخی از آن ها را برلوسکنی خریده است».

کاربر دیگری در همین زمینه افزود: جناب پهلوی؛ آن به گفته مادرتان ۶۲ میلیون دلار و به گفته منابع دیگر چند میلیاردی که پدرتان با خود از ایران خارج کرد یا کرده بود از کیسه ملت نبود؟ بخش دیگری از واکنش ها نگاهی طنز به این خواسته رضا پهلوی داشته و کاربری نوشت: آدمی که از بدو تولد تا به امروز که ۵۸سال دارد و بهترین امکانات در اختیارش بوده است ،نتوانسته یک سوپر مارکت را اداره کند ، از مردم ایران ارث پدرش را مطالبه می‌کند؟!کاش خانواده پهلوی بین خودشان از این وام های خونگی راه مینداختن و رضا پهلوی را مسئولش می کردن که کمی با کار اجرایی آشنا بشه! کاربر دیگری به مقایسه سیاست ورزی ظریف و رضا پهلوی پرداخت و نوشت: صحبت های ظریف در نشست دوحه را با صحبت های رضاپهلوی درانستیتو واشنگتن  که همزمان برگزار شدند مقایسه کنید: ظریف به تحریم فروش قطعات هواپیمای مسافری به ایران اعتراض می کند.

 پهلوی خواستار ضبط اموال ایران توسط دولت‌های غربی می شود (و واگذاری شان به خود او)کاربر دیگری با اشاره به بخشی از خاطرات اسدا... علم نوشت: «راجع به والاحضرت همایونی صحبت کردیم که ترتیب دختربازی ایشان در کیش فراهم‌ شده.فرمودند بچه ما ناخوش نشود.عرض کردم دو نفری که انتخاب شدند از بهترین دخترهای اروپا هستند».

(خاطرات علم ۵۵.۱۰.۱۱ )این کاربردر ادامه می افزاید :رضا پهلوی حق‌ دارد. از ۱۶ سالگی پول دختربازی‌اش را داده‌ایم،حالا پول براندازی می‌خواهد!