برهم صالح رییس جمهور عراق دقایقی پیش برای دیدار با همتای ایرانی خود بغداد رابه مقصد تهران ترک کرد.

برهم صالح را در جریان این سفر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراهی می کنند.

این مقام عالی رتبه عراقی در جریان سفر به ایران با تعدادی از مقامات عالی رتبه کشورمان دیدار و رایزنی می کند.