محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: جلسه امروز با حضور آقای رحمانی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برگزار شد. 

وی افزود: این نمایندگان در این جلسه سوالات و موارد مورد نظر خود را از آقای رحمانی سوال کرده و ضمن آن به این سوالات پاسخ داده شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته آقای رحمانی برنامه عملکردی خود را هم برای اعضا تشریح کرد  که نمایندگان به استماع برنامه‌های پیش روی این گزینه پیشنهادی نشستند. 

عزیزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جلسه خوبی عصر امروز در کمیسیون صنایع برگزار شد استنباط بنده این است که برنامه پیشنهادی آقای رحمانی از سوی اعضا مقبول واقع شد و از پاسخ‌های او نیز قانع شدند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: ابهام و یا مشکل خاصی در جلسه امروز ضمن سوال از وزیر پیشنهادی صنعت،‌معدن و تجارت مطرح نشد و امیدواریم با روی کار آمدن آقای رحمانی به عنوان وزیرصمت اتفاقات خوب و مفیدی در حوزه صنعت کشور شاهد باشیم.