وی در توئیت خود نوشت: 

در انتخابات آتی مجلس افغانستان برای ۲۵۰ کرسی، ۲۵۶۵ نامزد حضور دارند، یعنی برای هر کرسی حدود ۱۰ نامزد. در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۱۲ هزار نفر ثبت نام کردند، یعنی برای هر کرسی حدود ۴۰ نفر.

چه باید کرد؟

آیا مجلس گامی در جهت اصلاح قانون انتخابات بر خواهد داشت؟

آیا مجلس گامی در جهت اصلاح قانون انتخابات بر خواهد داشت؟

گفتنی است، سومین انتخابات مجلس افغانستان که طی آن اعضای دوره هفدهم پارلمان افغانستان انتخاب می‌شوند، پس از ۳ سال تأخیر، قرار است در ۲۸ مهر امسال برگزار شود. دوره قبلی انتخابات پارلمان افغانستان در سال ۱۳۸۹ برگزار شد و طبق قانون باید پس از پنج سال و در سال ۱۳۹۴ انتخابات مجلس بعدی برای تشکیل دوره هفدهم برگزار می‌شد اما به دلیل بحث‌های پیش از انتخابات حول اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اختلافاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ به وقوع پیوست، این انتخابات پس از ۳ سال تأخیر قرار شد در سال ۱۳۹۷ به همراه انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود. نظام فعلی مبتنی بر تک‌رأی انتقال‌ناپذیر است.