رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متری در برخی مناطق تهران به شرح زیر است: 

 

 

 

رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متری در تهران چقدر است؟