راشا تودی، یک منبع اطلاعاتی عراقی به راشا تودی گفته که نیروهای امنیتی عراقی موفق شده اند گروهی از افراد متهم به دست داشتن در آتش سوزی های بصره را بازداشت کنند.

بر اساس این خبر نیروهای امنیتی در چند روز آینده هویت این افراد را فاش خواهند کرد و ممکن است اعترافات تلویزیونی آنها هم منتشر شود. به گفته این منبع امنیتی این افراد به آتش زدن تأسیسات دولتی عراق و کنسولگری ایران در بصره اعتراف کردند.

 به گفته او این افراد به همت یگان شاهینهای وزارت کشور عراق بازداشت شده اند.

تظاهرات اعتراضی مردم بصره در هفته گذشته به اغتشاش کشیده شد و گروهی از اغتشاشگران ساختمان کنسولگری ایران در بصره را مورد تعرض قرار دادند که با محکومیت داخلی و خارجی زیادی همراه شد.