در این پیامک نوشته شده:«مشترک گرامی در تاریخ ۶/۱۳۹۷ یک عدد سرویس تلفن ثابت به شماره... با کد ملی شما در اپراتور مخابرات ایران ثبت گردیده است در صورت وجود مغایرت با شماره ۲۰۲۰ تماس حاصل فرمایید.»

نکته جالب اینجاست که وقتی مشترکین با شماره ۲۰۲۰ تماس می گیرند اپراتور می گوید این شماره شرکت خدمات اینترنتی است و به اشتباه در پیامک ذکر شده و این اپراتور پاسخگو نیست.

این که چطور برای عده ای سرویس تلفن ثابت ثبت شده که خودشان خبر ندارند یک طرف اما درج شماره تلفن اشتباه برای پی گیری این اشتباه هم ماجرای جالب دیگری است.