اسحاق جهانگیری در پاسخ به ایرنا در مورد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و روند پیوستن دستگاه‌ها به آن افزود: این قانون سال ۸۸ تصویب شد ولی علیرغم اینکه تکلیف دولت، تصویب سه ماهه آیین نامه های مربوط به آن بود، همچنان بایگانی و بلا استفاده مانده بود.

وی یادآور شد: همه آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در دولت یازدهم و دوازدهم تصویب شد و وزارت ارشاد برای اجرای آن وقت گذاشته است و در گزارشی که چندی قبل ارائه شد، تعداد دستگاه‌هایی که به این قانون متصل شدند و کار را انجام دادند، قابل توجه بود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بدون شک وزیر ارشاد قادر است دستگاه‌هایی که تاکنون اقدام نکرده اند را برای پیوستن به این قانون وادار کند، اگر هم نیاز باشد دولت یا معاونت رئیس جمهوری اقدامی در این زمینه انجام دهد، حتما انجام می دهد.

جهانگیری گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات، یک تکلیف بر دوش ما و حق مردم است، اگر مردم ما دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند بسیاری از دغدغه هایی که به وجود می آید مثل مفاسد و موارد دیگر حتما مرتفع خواهد شد.

وی دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرای این قانون را جزء اولویت های بدون تردید دولت برشمرد و گفت: این امر جزء وظایف قطعی هر دستگاهی است که تاکنون به این قانون نپیوسته است و در صورت درخواست وزارت ارشاد در دستور کار دولت قرار می گیرد.