رضا اردکانیان اظهار داشت: شرایط فعلی مصرف کشور نشان می دهد اگر نتوانیم در روند مصرف برق تغییر ایجاد کرده و به روش فعلی ادامه دهیم ، از هم اکنون می توان خاموشی سال آینده را نیز پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: اصلاح مصرف و صرفه جویی هدفمند ، علاوه بر جلوگیری از خاموشی و آسیب های ناشی از آن،موجب کاهش هدر رفت سرمایه های کشور خواهدشد.

وزیر نیرو اظهار داشت: صرفه جویی در تهران اگر مطابق برنامه پیش رود به صرفه جویی ۵۰۰ مگاواتی و هزاران میلیارد تومانی منجر شده و زمینه را برای صرف این مبالغ در مسیر ایجاد زیرساخت های لازم، فراهم خواهد کرد.

اردکانیان بیان کرد: اصلاح مصرف علاوه بر برق ، در بخش آب هم به شدت مورد نیاز و ضروری است.

وی گفت : بخش عمده منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که اگر نتوانیم روش های مصرف نوین را به صورت پایه ای و ریشه ای اجرا کنیم ، طرح های جدید تامین آب فقط بروز مشکل کم آبی را چند سال به تاخیر خواهد انداخت.

اردکانیان ادامه داد: قیمت یک بطری آب معدنی نیم لیتری ۱۰ هزار ریال اما یک متر مکعب آب شرب لوله کشی فقط ۵ هزار ریال است که این ارزانی زیاد، امکان هدر رفتن آب را بیشتر کرده است.

وزیر نیرو گفت : اگر قیمت آب شرب کشور اصلاح نشود کم آبی بسیار نزدیک تر از حد تصور و زودتر از موقع کشور را فرا خواهد گرفت.

اردکانیان اظهار داشت : وزارت کشاورزی امسال کشت برنج در برخی استان های کم آب را ممنوع کرد اما یک شبه و با سازو کارهای فعلی نمی توان به اجرای این طرح که بخش زیادی از آب کشور را مصرف میکند امیدوار بود.

وی گفت : یکی از راه های نهادینه شدن اصلاح تغییر کشت و کاشته نشدن برنج در این مناطق، معرفی کردن کشت جایگزین و تامین درآمد کشاورزان است.

اردکانیان افزود: در حال حاضر در ۱۷۰ هزار هکتار از مناطق کم آب کشور برنج کاشته می شود که اعمال ممنوعیت کاشت آن نیاز به بسترسازی های متعدد نیاز دارد.

وی همچنین بر لزوم استفاده بخش های مدیریتی کشور از نیروهای جوان تاکید کرد و گفت : با ۶۰ سال سن معتقدم جای یک جوان را در این مسوولیت گرفته ام که امیدوارم شرایط کشور به گونه ای باشد که مدیران جوان بیشتر از قبل مناصب سخت و حساس را در اختیار بگیرند.

وی به ارائه خدمت بدون تبعیض و یکسان به همه مردم تاکید کرد و گفت: اگر خدمات با نابرابری به مردم ارائه شود نتیجه ای جز نارضایتی عمومی به دنبال نخواهد داشت .