الاخبار نوشت:«تغییر رفتار» ایران که معمولا در اظهار نظرهای رسمی آمریکایی ها مطرح می شد، این بار پس از جنگ لفظی شدید بین تهران و واشنگتن، توسط متیس تکرار و تنها قید«خاورمیانه ای» به عبارت«تغییر رفتار» اضافه شد.

بدین شکل، متیس دیواری که صحبتهای تنش زای پمپئو در مورد تغییر نظام ایران در کالیفرنیا ایجاد کرده بود را فروریخت. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در پنتاگن در مورد سیاست ترامپ برای تغییر نظام ایران گفت: «چنین سیاستی وضع نشده است، تنها از آنها می خواهیم رفتار خود در مورد تعدادی از تهدیدهایی که ممکن است ارتش و نیروهای نیابتی شان داشته باشند را تغییر دهند».

در پاسخ به گزارش یک روزنامه نگار استرالیایی در مورد اینکه مسئولان این کشور اطلاعاتی در اختیار دارند، در مورد امکان اقدام نیروهای آمریکا برای بمباران تاسیسات هسته ای در ایران در زمانی نزدیک، وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که این گزارش، خیالی بیش نیست و ما مطمئن هستیم که این مساله در زمان حاضر محل بحث و مناقشه نیست.

لازم به ذکر است که نخست وزیر استرالیا نیز گزارش موسوم به««A.B.C.» را تنها ادعایی دروغین توصیف کرد؛بویژه با توجه به اینکه طبق این گزارش آمریکایی ها قصد دارند از پایگاههای نظامی استرالیا برای هدف قرار دادن تاسیسات ایران استفاده کنند.

صحبتهای متیس که چند ساعت پس از گفته های آتشین فرمانده سپاه قدس، سردار قاسم سلیمانی در مورد پاسخ به تهدیدا ترامپ مطرح شد، نشان دهنده آن است که وزیر دفاع آمریکا قصد دارد در تعامل با ایران به میانه عصا تکیه کرده و قدری در موضع سخت رئیس جمهور در مورد ایران، تعدیل ایجاد کند.

به نظر می رسد صحبتهای متیس در چارچوب پیامی غیر مستقیم برای ایران قرار می گیرد، مبنی بر انجام مذاکراتی آرام، به دور از تحریکها و تنشهایی که ترامپ به آن عادت دارد. اما تا کنون ایران در این مورد اظهار همراهی نکرده است و این مساله بار دیگر از زبان حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اعلام شده است:« راههای دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن بسته شده است».