خدمات دهی مترو تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه برنامه حرکت قطار‌ها با ساعات جدید کاری تطبیق پیدا می‌کند تا فاصله اعزام قطار در زمان‌های پرتردد کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، استانداری تهران باهدف کاهش مصرف انرژی، در بخشنامه ای ساعت کاری دستگاههای اجرایی این استان را تا پایان تیرماه جاری از ساعت ۶ تا ۱۴ و زمان فعالیت نهادهای شهرستان های استان را از ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ اعلام کرده است.