سانا گزارش داد، وزارت خارجه سوریه از سوری هایی که به دلیل جنگ و حملات تروریستی مجبور به ترک کشورشان شده اند خواست که به کشور مادری خود بازگردند.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: پس از دستاوردهای متوالی ارتش سوریه و آزادسازی بخش اعظم کشور از لوث تروریسم خواه با عملیات نظامی خواه با مصالحه که منجر به بازگشت بسیاری از آوارگان به روستاها و مناطق آزادشده گردید، دمشق از شهروندان سوری که به دلیل جنگ و حملات تروریستی مجبور به ترک کشورشان شده اند می خواهد که به سرزمین مادری بازگردند به ویژه که بسیاری از مناطق تحت تسلط تروریستها آزاد شده است.

این منبع بیان کرد: دولت سوریه مسئول برقراری امنیت و سلامت و تامین نیازهای روزانه مردم سوریه است و در عین حال از سازمانهای بشردوستانه و جامعه بین المللی می خواهد که به مسئولیت خود در این زمینه و فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان به سوریه کمک کنند.

وزارت خارجه سوریه بر همدلی دولت و ملت سوریه برای از بین بردن آثار جنگ و بازسازی سوریه تاکید کرد.