محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وضعیت فعلی پرونده دکل‌های نفتی گفت: سه‌شنبه بیست‌ونهم خردادماه به دادگاه مراجعه کردم اما همچنان وقت رسیدگی را تعیین نکرده‌اند. احتمالا در تیرماه وقت رسیدگی مشخص شود.

وی درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: اتفاق خاصی در پرونده وی نیافتاده و بیش از سه سال است که در زندان به سر می‌برد و دوران حبس را تحمل می‌کند. آقای هاشمی طبق مقررات زندان به مرخصی می‌آید.

طباطبایی درباره پرونده محمدعلی طاهری هم گفت: پرونده طاهری به شعبه تجدید نظر رفته است و دو روز پیش من با قضات تجدیدنظر صحبت کردم و قرار است وقت رسیدگی را تعیین و به ما ابلاغ کنند.

این وکیل دادگستری درباره وضعیت مرخصی‌های محمدعلی طاهری، گفت: طاهری مدتی بود که با ضابطین لج و لجبازی داشت و مرتب مصاحبه می‌کرد و حرف‌های تند میزد و شکایت می‌کرد در نتیجه مرخصی هم نمی‌دادند، اما من با طاهری صحبت کردم و او قانع شد و پس از آن گفت که من می‌خواهم به مرخصی بروم و کاری به آن دیدگاه‌های عرفانی ندارم و آن‌ها را دنبال نمی‌کنم و خوشبختانه سپاه هم همکاری کرد.

طباطبایی گفت: ایشان دو سه بار به مرخصی آمده و هربار یکی دو روز در مرخصی است و با کسی جز وکیل هم تماس نمی‌گیرد و حتی وقتی من از او برای حضور در دفتر دعوت کردم تاکید کرد که بهتر است طبق  تعهدی که داده‌ام در منزل بمانم، لذا در مرخصی هم که هست از خانه بیرون نمی‌آید و با کسی ملاقات ندارد که این خواسته خودش است.