این هیات ۱۱ نفره متشکل از تعدادی مهندس، نویسنده، کارگردان و بازرگان قرار است با همتایان خود در رژیم صهیونیستی دیدار و گفت و گو کند.

اعضای این هیات در سفر پنج روزه خود به فلسطین اشغالی همچنین با شماری از مقام های رژیم صهیونیسی از جمله اعضای کنیست (پارلمان) دیدار می کنند.

هیات مغربی قصد دارد از مرکز مطالعات خاورمیانه، موزه یادبود هولوکاست (یاد فاشیم) و مرکز میراث یهودیان شمال آفریقا نیز دیدن کند.

سفر به شهرهایی مانند حیفا و قدس و بازدید از اماکن مقدس اسلامی نیز در برنامه سفر این هیات پیش بینی شده است.

سفر این هیات به فلسطین اشغالی مخالفت هایی را در مغرب به دنبال داشته است و برخی تاکید کرده اند که اسرائیل رژیمی است که به فلسطینیان ظلم و ستم می کند.