سرهنگ دوم اوتادی جانشین مرکز کنترل ترافیک این پلیس درباره وضعیت ترافیکی پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت کفت: با توجه به اینکه امروز طرح ترافیک و زوج و فرد اجرا نمی‌‌شود، شاهدیم که تردد و حجم بار ترافیکی در منطقه مرکز شهر نسبت به روزهای پنجشنبه در هفته‌های گذشته بیشتر شده است.

اوتادی همچنین اظهار داشت: با توجه به آزمونی که در ابتدای روز جاری داریم، در مقابل حوزه‌های امتحانی حجم تردد و ترافیک بیشتری را شاهدیم. عوامل پلیس راهور از ابتدای صبح در این محل‌‌ها حاضر بوده و نسبت به تسهیل عبور و مرور اقدام می‌کنند.