نوبخت روز چهارشنبه در جریان سفر به بوشهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور آمریکا در برجام به جز شر، مانع تراشی و مزاحمت چیز دیگری نداشت، افزود:ساختار سیاسی جهان از سه شنبه شب شرایط جدیدی پیدا کرد.

وی اظهار داشت: شاید این برای نخستین بار است که بصورت بسیار شفاف، آمریکا با یک رژیم جعلی و ارتجاعی در یک طرف و همه دنیا به سمتی که موضع ایران است، قرار گرفت.

نوبخت با بیان اینکه آمریکا از شب گذشته خروج خود را آشکارتر کرد، افزود: آمریکا با این کار خود نشان داد رژیمی که داعیه نوعی مدیریت جهانی را دارد بسیار بی ثبات است و قدرت تصمیم گیری در آن جا مقطعی است.

وی ادامه داد: هیچ کشوری نمی تواند امروز به اعتبار اینکه با آمریکا به توافقی برسد، برنامه خود را برآن اساس تنظیم کند.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این درحالی است که برای ایران که از یک ظرفیت بزرگ ملی و اتحاد داخلی برخوردار است موقعیتی فراهم شد که بتواند همچنان برنامه های توسعه ای خود را ادامه دهد.

وی تاکید کرد: براساس تاکید رئیس جمهوری، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه متناسب با شرایط خروج آمریکا از برجام را طراحی کرده است.

نوبخت افزود: ما بودجه را برای شرایط مختلف تنظیم و در شرایط جدید مشکلی نخواهیم داشت و بصورت عادی و با انسجام داخلی همه برای توسعه و عمران مناطق مختلف کشور گام برمی داریم.

وی در خصوص وضعیت ارزی کشور گفت: در زمان حاضر از نظر ارزی در شرایطی هستیم که منابع ما بیش از مصارف است.

نوبخت ادامه داد: این نوسانی که پیش آمده در حال کنترل است و براساس آخرین گزارشها تعدادی از کالاها و خدماتی که در گذشته در مجموعه ثبت سفارش های ارزی قرار نگرفته بود آنها هم در چارچوب رسمی قرار گرفتند.

وی افزود: اگر باز هم کالا و خدمتی که مردم به آن نیاز داشته باشند تعریف نشده باشد در سامانه نیما و مدلی که برای تامین ارز وجود دارد شناسایی و برای آن ارز تنظیم می شود.

نوبخت با تاکید براینکه در شرایط کنونی ما مشکلی نداریم بیان کرد: در گذشته علاوه بر تحریمهای آمریکا،

اتحادیه اروپا و شورای امنیت نیز تحریمهای مضاعفی علیه ایران اعمال می کردند اما امروز آمریکا تنهاست.

نوبخت افزود: با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه اروپا، به نظر نمی رسد ایران در شرایط جدید برجام مشکل خاصی داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت با سیاست اتکا به توان داخلی و اقتصاد درون زا که از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است می تواند کشور را مانند گذشته اداره کند.

نوبخت افزود: آمریکا در 40 سال گذشته چه وقت تحریمی علیه کشور ما نداشته که الان تصور شود این اقدام آمریکا می تواند شوکی به اقتصاد ما وارد کند.

وی در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: امروز این افتخار را پیدا کردم که برای ابلاغ سلام دولت به مردم با دعوت مجمع نمایندگان و استانداری بوشهر برای هماهنگی و تشکیل ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به این استان سفر کنم.

وی گفت: دولت براساس سیاستهایی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده با اقتدار به توسعه و عمران کشور می پردازد.

سخنگوی دولت در سفر به استان بوشهر از دانشگاه خلیج فارس، پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و جزیره نگین بازدید و درنشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر شرکت می کند.