دیه‌گو مارادونا گفته که از بازی فیفا ۱۸ پلی‌استیشن درخواست غرامت خواهد کرد، چرا که در بازی فیفا ۱۸، تصویر او روی یک پلاکارد یوونتوس نقش بسته است.

طرفداران متوجه این موضوع شده و آن را به رسانه‌ها خبر داده‌اند. این پلاکارد در ورزشگاه آلیانس یوونتوس به چشم می‌خورد که روی آن در کنار عکس مارادونا، نوشته شده: «من عاشق یوونتوس هستم!» مارادونا گفته است: «به وکلایم گفتم ماجرا را بررسی کنند، چون بعضی چیزها اشتباهی و سهوی نیستند. شما نمی‌توانید چنین چیزی را در یک بازی قرار دهید و افراد زیادی آن را ببینند. یک نفر خواسته زرنگ‌بازی در بیاورد ولی آنها بهایش را می‌پردازند!»

مارادونا