یک مرد ۴۵ ساله برزیلی به قصد خودکشی، به بالای یک دکل برق رفت. پس از آنکه مرد مذکور چند دقیقه‌ای روی دکل نشسته بود، دچار برق گرفتگی شدید شد و جان خود را از دست داد.

این برق گرفتگی با جرقه‌های زیاد و آتش سوزی همراه بود و بدن مرد ۴۵ ساله نیز به طور کامل سوخت.