تقی رستم وندی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستگیری برخی از دختران در خیابان انقلاب به دلیل برداشتن حجاب آیا وزارت کشور قصد ورود به این قضیه را دارد یا خیر گفت: بحث عفاف و حجاب یک مقوله فرهنگی است، حجاب و عفاف قانون کشور ماست.

او ادامه داد: برخی افراد که اقدام به برداشتن حجاب می کنند، انگیزه سیاسی داشته که مراجع قضایی این موارد را بررسی می‌کنند، اما برخی افراد بر اساس مبانی فکری و اعتقادی که دارند دست به این اقدام می زنند و باید در خصوص این افراد از روش‌های ارشادی و فرهنگی استفاده شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: براساس پیمایش ها و نظرسنجی ها بیش از ۹۵ درصد زنان و دختران به حجاب و عفاف اعتقاد داشته و پایبند هستند و موارد اندکی هستند که در این زمینه مشکل دارند و با کار فرهنگی عمیق می توان این موارد را کاهش داد.