ناظری افزود: طبق اعلام هواشناسی استان، سرعت باد در منطقه به بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و این وزش باد گرد و خاک و ریز گرد را به همراه خواهد داشت‌.

ناظری بیان کرد: هوای منطقه سیستان در شرایط ناسالم قرار دارد‌.

اربابی مدیرکل ستاد مدیریت بحران سیستان وبلوچستان نیز گفت: باتوجه به اینکه وزش باد سرد در پنج شهرستان شمالی استان به بالای ۹۰ کیلومتر درساعت رسیده‌، فقط مدارس ابتدایی‌ زابل‌، زهک، هیرمند‌، هامون و نیمروز تعطیل است.