به گزارش ایرنا، توافق بر سر سفر سعد الحریری از ریاض به پاریس به دنبال رایزنی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه با مقام های سعودی و سعد الحریری صورت گرفت.

سعد الحریری شنبه هفته پیش در حالی که در عربستان سعودی بود از مقام نخست وزیری لبنان استعفا کرد.

بسیاری در لبنان از جمله رئیس جمهوری این کشور معتقدند که او در عربستان در بازداشت است و استعفای او با فشار سعودی ها بوده است.

لبنان از فرانسه خواسته بود تا به عربستان فشار بیاورد که اجازه خروج سعد الحریری را بدهد.

عون امروز گفت که الحریری بعد از بازگشت از بیروت درباره استعفا تصمیم گیری خواهد کرد.

سعد الحریری پیشتر گفته بود که برای تقدیم استعفایش به رئیس جمهوری به لبنان بازخواهد گشت.