به گزارش ایسنا،  صفایی با اشاره به کاهش شدید دما وآغاز بارش برف در مناطق کوهستانی اظهار کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی در خصوص بارش برف در مناطق کوهستانی استان، از ساعتی قبل در محور کندوان نیز شاهد نزولات آسمانی بصورت برف هستیم.

مهدی صفایی: در حال حاضر همه نیروهای راهداری چالوس در این محور در آماده باش کامل به سر می برند.

وی از رانندگان خواست تا به منظور جلوگیری از هرگونه اتفاق ناخوشایند نکات ایمنی را رعایت کنند و با احتیاط کامل رانندگی کنند.