محمدحسین طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران، در جریان بازدید میدانی از وضعیت خودرو‌‌‌های در حال ارزیابی در گمرک غرب تهران گفت: در ۵ماه گذشته، حدود ۲۹۰۰دستگاه انواع خودرو از این گمرک گواهینامه انطباق دریافت کردند و مجوز استاندارد برای آنها صادر شد.

وی که به منظور نظارت مستمر بر تسریع و تسهیل فرآیند واردات خودرو‌‌‌ها و ارزیابی انطباق آن، برای چندمین بار در طول یک‌سال گذشته از این گمرک بازدید کرد، افزود: حدود ۱۱۰۰دستگاه خودروی برقی در کمتر از ۵روز کاری، با داشتن گواهی صحه‌‌‌گذاری تاییدیه و ارائه اظهارنامه به اداره استاندارد مستقر در گمرک و رعایت سایر قوانین و مقررات، موفق به دریافت گواهینامه انطباق شدند. در ۵ماه گذشته، حدود ۲۹۰۰دستگاه خودرو شامل ۷۷۶کامیون کشنده و ۲۱۰۰دستگاه انواع خودروی سواری، موفق به دریافت گواهینامه انطباق از این اداره‌‌‌کل شدند.