لغو حکم اعدام و احتمال «آزادی مشروط» بابک زنجانی

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رئیس قوه‌قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰سال حبس شد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت که بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد.‌/‌ایسنا/انتخاب

 

تشکیل پرونده قضایی برای باغ ازگل

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی، پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد. از مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که [در دفترخانه وی] این انتقال انجام شده، اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است. او همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی[شرکت] چای. برخی با قرارهای لازم‌ آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود، لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود./انتخاب/ایسنا