استراتژی دولت در مورد مناطق آزاد چیست؟

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری بعد‌از‌ظهر روز پنج‌شنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود. مخبر با تاکید بر اینکه باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود، افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند./ایسنا /ایلنا