فرمان اژه‌ای برای رفع موانع بازگشت ایرانیان

محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه طی سخنانی در دیدار دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذی‌ربط در وزارت امور خارجه، به تبیین و تشریح برخی از موانع بازگشت ایرانیان به میهن پرداخت و گفت: در مقوله بازگشت ایرانیان به وطن، باید موانعی که سبب بی‌اعتمادی در طرفین ماجرا می‌شود، رفع شود. وی با بیان اینکه باید سازوکارهایی تعبیه شود که این اعتماد متقابل در طرفین ماجرا ایجاد شود، گفت: باید در گلوگاه‌هایی نظیر فرودگاه‌ها، کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های خود با نهایت حُسن‌خلق و کرامت با ایرانیان بازگشته از خارج از کشور و حتی گردشگران برخورد کنیم تا بدین‌ترتیب اثرات تبلیغات سوء بیگانگان علیه کشور ما خنثی شود./ایسنا