هشدار تقابل‌های خسارت‌بار در موضوع حجاب و رفراندوم

او در بخش دیگر این یادداشت نوشت‌: این سخن نه به معنای ساده‌‌‌‌انگاری توطئه‌‌‌های دشمن و بی‌اهمیت بودن حجاب است که رهبری به صراحت آن‌را حرام شرعی و سیاسی خواندند و نه منتفی دانستن رفراندوم با شرایطی که اصل ۵۹ قانون اساسی آن‌را پیش‌بینی کرده است بلکه سخن بر سر نحوه اجرا و ضریبی است که باید به موضوع حجاب داده شود یا میزان ضرورت رفراندوم با توجه به سازوکارهای قانونی دیگر. در ادامه این یادداشت آمده است‌: ا‌گر بال و پر دادن به این حواشی را در دستور کار دشمن می‌‌‌بینیم که می‌‌‌بینیم، دشمن‌شناسی جدید اقتضا می‌کند روش‌های ناموفق گذشته را تکرار نکنیم و با تدابیر هوشمندانه که البته تبدیل آنها به راهکارهای عملی نیازمند به‌کارگیری صاحب‌نظران صاحب ایده در رشته‌‌‌های مختلف است، ضمن فراموش نکردن اولویت مسائل کشور یعنی اقتصاد و معیشت مردم، بتوانیم موضوعات مهمی مثل حجاب را نیز حل کنیم هرچند موفقیت در حوزه اقتصاد و معیشت می‌تواند بر اقدام و عمل در حوزه‌‌‌های فرهنگی اجتماعی از جمله حجاب اثر مستقیم داشته باشد!