به گفته زارع، اعضای کمیسیون ‌تلفیق فردا عصر پس از بررسی کلیات با رئیس قوه‌قضائیه و معاونان وی دیدار می‌کنند.  او گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در روز دوشنبه هفته جاری در سه نوبت بودجه را بررسی می‌کنند که در جلسه اول شاخص‌های کلان اقتصادی کشور با حضور وزرای نفت و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  به گفته وی در جلسات دوم و سوم روز دوشنبه منابع و مصارف بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بودجه شرکت‌های دولتی در جلسه روز سه‌شنبه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

  احتمال بررسی جزئیات بودجه در ۲۴ بهمن

همچنین در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری تسنیم، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از احتمال بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق از ۲۲ یا ۲۳ دی ماه خبر داد و پیش‌بینی کرد نهایتا پس از ۲۲ بهمن، جزئیات بودجه از کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارسال شود.

  حذف افزایش سن بازنشستگی

همچنین در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری تسنیم، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ‌گفت: در بررسی بودجه سال آتی بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از ۲ سال به ۳ سال را حذف کردیم.  وی گفت: درباره وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال آتی نیز بند الحاقی گنجاندیم که بر اساس آن بند مبلغ ۱۵۰میلیون تومان برای زوج و ۱۵۰ میلیون تومان برای زوجه به عنوان وام در نظر گرفته شد.  اسماعیلی گفت: طبق پیشنهاد کمیسیون مبلغ ۱۰۰میلیون تومان اضافه بر ۱۵۰ میلیون برای ازدواج پسران تا سن ۲۵ سالگی و دختران تا سن ۲۳ سالگی در نظر گرفته شد.  نماینده گرمی در مجلس با اعلام اینکه بازپرداخت وام ازدواج را از ۷ سال به۱۰ سال افزایش دادیم، گفت: ضامن کارمند را نیز حذف و سفته معتبر را جایگزین کردیم.  به گفته اسماعیلی، افزایش حداقل حقوق به ۵ میلیون تومان و معافیت مالیاتی را به زیر حقوق ۶ میلیون اختصاص دادیم که ‌در لایحه دولت ۵ میلیون تومان بود.