به گزارش خبرگزاری فارس، وی تصریح کرد: اینکه اصرار می‌کنند بر برجام ۲ در منطقه برای این است که قدرت اصیل و نابی را که در مقابل اسلام وهابی یهودی شکل گرفته است، بخشکانند و جریان‌های اسلامی در برجام ۲ خشکانده شود؛ البته تلاش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام ۳ هم خواهند داشت چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده شود و این چشمه ایران است. اشاره سردار سلیمانی از برجام ۲و۳ احتمالا به تلاش غرب برای گفت‌وگو بر سر برنامه موشکی ایران و گفت‌وگو بر سر مسائل منطقه‌ای است.

فرمانده سپاه قدس در بخش دیگری از سخنانش در این اجلاس گفت: در هیچ تصمیم‌گیری در نظام در سطوح عالی امکان ندارد تصمیمی به منصه‌ظهور برسد و به نقطه اجرا بخواهد نائل شود، اما در صدر آن تصمیم، منافع ایران نباشد چون ایران قابل تفکیک از اسلام و اسلام قابل تفکیک از ایران نیست. سردار سلیمانی تصریح کرد: در دوران قبل از صدام اگر به ارتش ایران و نیروهای مسلح مراجعه می‌کردید آنجا در دکترین نظامی دشمن عراق بود، عراق کشوری است با ۹۹ درصد مسلمان و ۶۰ درصد شیعه و همه در جوار مرز ما. صدام توانست مردم عراق را وادار به جنگ با ایران کند و بیش از ۲۵۰ هزار شهید برای ما داشت.

وی اظهار کرد: امروز در دیدگاه نیروهای مسلح ایران و دکترین و استراتژی آنها و آن طرف و دولت عراق و در نگاه دو ملت، عراق از قلعه دشمنی با ایران تبدیل به قلعه دوستی شده است و هیچ نگاهی از نگرانی به مرزهای جنوبی و غربی ندارد و احساس می‌کند عراق دژ محکمی برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران است. سلیمانی با بیان اینکه هیچ کشوری به اندازه ایران اقتدار ندارد و این حرف ما نیست حرف دشمن ما است؛ گفت: قدرت متفاوت از اقتدار است، خیلی کشورها بانک مالی هستند و قدرت مالی بزرگی دارند، اما کوتوله‌های سیاسی هستند و هیچ اقتداری در صحنه بین‌المللی در جهان ندارند، اما ایران اقتدار دارد.

وی در ادامه سخنانش افزود: دشمن سه عامل را برای ارعاب اعمال و اجرا می‌کند و وابستگی را به دو دلیل مهم انجام می‌دهد یکی برای اثرگذاری و دوم برای فروپاشی که هر زمانی اراده کند، بتواند به‌دلیل وابستگی این کار را انجام دهد.