باهنر: مسیر را برای امضای CFT باز کنیم

همچنین دیروز محمدرضا باهنر دبیر جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: معتقدم در این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این لایحه امضا شود. به گزارش «ایسنا» باهنر دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: برخی اجرای FATF را با برجام و مذاکرات هسته‌ای با ۱+۵ و مسائل دیگر خلط می‌کنند، اما باید گفت که طبیعی است برخی مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با برخی از قوانین داخلی و اعتقادات و مواضع ما منطبق نباشد. مهم‌تر از FATF اعلامیه حقوق بشر بوده است که ایران به آن پیوست در حالی که با بسیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما منطبق نبود و البته پذیرش آن به این معنا نیست که به طور کامل آن را قبول داریم. ما این موارد را تا جایی قبول داریم که قانون اساسی‌مان اجازه دهد. از این رو معتقدم مجموعه لوایح چندگانه مربوط به FATF را باید با تحفظ‌هایی تصویب کرد. او ادامه داد: در حال حاضر شورای نگهبان به این لوایح وارد شده و گفته است CFT با برخی احکام اسلامی و قوانین ما منطبق نیست، اما این ایرادات به معنای نپیوستن ایران به CFT نیست؛ چراکه اگر این اتفاق نیفتد با تحریم‌هایی فراتر از تحریم‌های هسته‌ای و حقوق بشر مواجه خواهیم شد. برخی در مجلس اظهارنظر کردند که ایرادات شورای نگهبان قابل‌رفع نیست و برخی می‌گویند با ارایه یک یا دو تحفظ  مشکل قابل‌حل است. باهنر تصریح کرد: به نظر من بهترین تحفظ این است که بگوییم این لوایح را تصویب می‌کنیم اما برای اجرای آن تا جایی که قانون اساسی اجازه دهد اجرا می‌شود. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر اشکال بین مجلس و شورای نگهبان بماند راه‌حل مجمع تشخیص مصلحت نظام است و آنجا تصمیم مناسب را خواهیم گرفت.

واکنش وزارت خارجه به رد CFT

از سوی دیگر دیروز بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در خصوص رد CFT گفت: موضع ما همان موضع اصولی است که می‌گوییم کنوانسیون باید اجرایی شود و این برای مردم دارای سودمندی‌های زیادی است و در صورت عدم‌تصویب با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.