سیدکمال خرازی دیروز در ملاقات آلیستر برت، معاون وزیر امورخارجه انگلیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا تصریح کرد: سه کشور اروپایی تاکنون نتوانسته‌اند اقدام لازم را برای تامین منافع ایران از برجام انجام دهند. او افزود: اعمال تحریم‌ها و فشارها و عدم اقدام سریع اروپا در اجرای تعهدات خود در قالب برجام تبعات جدی در پیش خواهد داشت. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین با بیان اینکه زمینه‌های وسیعی برای همکاری بین ایران و انگلیس وجود دارد، تصریح کرد: با این حال، تحقق این همکاری‌ها مستلزم اعتمادسازی بین دو طرف است. آلیستر برت هم در این ملاقات با بیان اینکه موضع انگلیس در قبال برجام کاملا از آمریکا متفاوت است، گفت: به‌دنبال یافتن مکانیزم اروپایی برای موفقیت برجام هستیم. معاون وزیرخارجه انگلیس در این ملاقات گفت: نه تنها ایران، بلکه اروپا هم قربانی سیاست‌های غلط دولت آمریکاست.